Fuusio mahdollisuuksien katalysaattorina

Yritysfuusion tänä vuonna läpikäynyt Suomen Tarrapainon henkilöstöpäällikkö Anna Salokanta tietää, että muutos saattaa mietityttää. Sen mukana tulee kuitenkin myös uusia mahdollisuuksia, hän vakuuttaa.

 

Anna Salokanta vakinaistettiin heti opiskelujen jälkeen vuonna 2003 silloisen Tarratuote oy:n myyntiassistentiksi. Neljän vuoden jälkeen hän eteni toimistopäälliköksi ja viihtyi pestissä kymmenen vuotta. Alkuvuodesta hänestä tuli Suomen Tarrapaino Oy:n henkilöstöpäällikkö kun Tarratuote yhdistyi Paperityö Oy:n, vanhan kilpailijansa, kanssa.

”Itse olen kokenut yrityksemme fuusion innostavana. On mielenkiintoista nähdä, mihin kaikki johtaa. Isommassa yksikössä työntekijällä voi olla paremmat etenemismahdollisuudet. Fuusio voi myös tarjota työnkuvan muutoksia sekä mahdollisuuden kehittää ja haastaa itseään, jos pienemmässä organisaatiossa ura on junnannut paikoillaan”, Salokanta perustelee.

Pienelle yrittäjälle isompaan liittyminen voi puolestaan tuoda helpotusta yrityksen hallintaan ja toimintaan. Fuusio voi tuoda varmuutta liiketoimintaan ja mahdollistaa kasvun, joka puolestaan usein vahvistaa asemaa markkinoilla.

Toki fuusio tuo mukanaan myös haasteita. Eri yrityskulttuurien yhteensovittaminen ja uusien yhtenevien toimintamallien rakentaminen vie aikaa ja vaatii kaikilta työpanosta.

”Omaa ammatillista identiteettiään voi joutua rakentamaan uudelleen ja fuusio voi aiheuttaa myös voimakasta menetyksen tunnetta, jos esimerkiksi pitkäaikainen työkaveruus päättyy. Se saattaa hetkellisesti vaikuttaa työilmapiiriin.”

 

Henkilöstö yrityksen voimavarana

 

Salokanta muistuttaa, että henkilöstö on yrityksen voimavara. Siksi on tärkeää tukea ja motivoida työntekijöitä uuden edessä. Fuusio nostaa väkisinkin erilaisia tunteita pintaan ja niistä pitää voida puhua työyhteisössä avoimesti.

”Hyvä työporukka on auttanut ainakin meidän yksikköämme jaksamaan. Hyväksymme toisemme ja toistemme erilaisuudet. Hyvien kollegoiden lisäksi esimiehen läsnäolo ja tuki on ollut arvokasta. Hän on kuunnellut ja ollut apunani uusissa tilanteissa.”

Salokannan mukaan yrityksen sisäinen viestintä on myös hyvin tärkeää. Muutosprosessin etenemisestä on jaettava riittävästi tietoa. Epätietoisuus aiheuttaa helposti spekulaatioita ja lisää epävarmuuden tunnetta.

”Kun henkilöstö tietää mitä heiltä odotetaan, on helpompi pitää pyörä pyörimässä ja ajatukset tulevassa. Positiivisia kokemuksia kannattaa nostaa esiin koko muutosprosessin ajan.”

Vaikkei itse muutos vaikuttaisikaan työntekijän motivaatioon, voi sen aiheuttama hetkellinen sekavuus heikentää työn sujuvuutta, jolloin jaksaminen on koetuksella. Avainasemassa on työtehtävien säilyminen mielekkäinä ja tarpeeksi haastavina, vaikka työnkuva muttuuisi fuusion myötä.

 

Organisaatiokulttuurin luominen tärkeää

 

Myös uuden organisaatiokulttuurin luominen eri henkilöstöryhmien välille on tärkeää.

”Kasvokkain tapahtuva viestintä on aina parempi kuin pelkkä sähköinen viestintä. Kannatan myöskin sitä, että viestintää on mieluummin liikaa kuin liian vähän. Tiivis työyhteisö syntyy, kun työntekijät oppivat tuntemaan toisensa. Siksi myös työajan ulkopuolella järjestettävät kohtaamiset ovat tärkeitä.”

Salokannan mielestä muutokseen suhtautuminen helpottuu, kun työntekijä ymmärtää oman roolinsa ja paikkansa uudessa organisaatiossa.

”Kannattaa olla avoin muutokselle ja hyväksyä ne asiat, joita ei voi muuttaa. Kiinnitä positiivisiin asioihin huomiota ja muista työn ilo. Kaikkia päätöksiä ei tarvitse ymmärtää, mutta omaan suhtautumiseen voi vaikuttaa. Asioilla on tapana järjestyä.”


Kehitytään rikkomalla rajoja!

Tilgmann tukee kirkkonummelaisen KyIF-urheiluseuran tyttöjen käsipallojoukkuetta, joka rikkoo ennakkoluulottomasti rajoja pelaamalla poikia vastaan. Lue joukkueen tarina.
Lue koko artikkeli

Ryhmän henki

Vuodenvaihteessa Nordic Labelilta eläkkeelle jäänyt Hans Lindström uskoo, että hyvä ryhmähenki ja ahkeruus kantavat pitkälle. Hans aloitti hanttihommissa 25-vuotiaana, eteni määrätietoisesti urallaan ja teki painotalossa lopulta 38-vuotisen työuran. Lue Hansin koko tarina.
Lue koko artikkeli