Tilgmann är ett finländskt företag som grundades för närmare 150 år sedan. Finlands ursprungligen största tryckeri har utvecklats till en nordisk aktör med fokus på förpackningsmaterial.
TILGMANN IDAG

 

 

Idag fokuserar Tilgmann Group i första hand på tillverkning av förpackningsmaterial inom livsmedelsindustrin i Norden.

 

 

TILGMANNS HISTORIA

 

 

Tilgmann grundades i Helsingfors redan år 1869. Företagets föränderliga historia utgör en intressant överblick över tryckeriets utveckling.

 

Vision

 

 

Tilgmann Group har för avsikt att fortsätta växa. Vi samtalar gärna med aktörer inom branschen som skulle kunna tänka sig att bli en del av Tilgmanns starka helhet.