YMPÄRISTÖ
YMPÄRISTÖ TÄRKEÄ OSA STRATEGIAA

 

Ympäristön huomioon ottaminen on tärkeä osa Tilgmann-konsernin strategiaa, ja se ohjaa kaikkea toimintaamme. Edellytämme, että toiminnassamme käytetään kestäviä ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia raaka-aineita, olemme CO2-neutraali ja toimimme kestävän kehityksen 3R-viitekehyksen piirissä.

 

KESTÄVÄT JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET
RAAKA-AINEET

Kestävät ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavat raaka-aineet ovat toimialalla verrattain uusi asia. Erityisesti painovärit ovat perinteisesti olleet ympäristöä kuormittavia. Tilgmann käyttää nykyaikaisimpia painovärejä, jotka ovat sekä ympäristö- että elintarvike-luokiteltuja. Painovärien ympäristökuormitus on enää murto-osa siitä, mitä se oli aiemmin. Tämän takia päivittäinen työskenteleminen esimerkiksi painovärien kanssa on turvallista.

 

GHG-STANDARDI

Tilgmann-konserni laskee hiilijalanjälkensä Greenhouse Gas Protocol (GHG) -raportointistandardin mukaan. GHG on maailmanlaajuinen standardi hiilijalanjäljen laskentaan. Hiililaskennassa ja -raportoinnissa käytetään Scope -luokittelua. GHG-protokollan mukaiset oman toimintamme hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet yli 80% viimeisten 3 vuoden aikana. Kompensoituamme loput voimme ylpeänä todeta, että olemme pakkaustoimialalla ensimmäisiä hiilineutraaleja toimijoita Suomessa.

 

3R-VIITEKEHYS

Käyttämämme 3R-viitekehys (Recycle – Replace – Reduce) auttaa kartoittamaan, miten kestävää kehitystä voidaan edistää paitsi omassa, myös asiakkaidemme ja toimittajiemme toiminnassa. Viitekehyksen soveltamisen ulottaminen myös yrityksen ulkopuolisiin sidosryhmiin on edistyksellistä ja kuvaa hyvin Tilgmann-konsernin määrätietoista ja pitkäjänteistä toimintaa ympäristöasioissa.