TILGMANN IDAG

Tilgmann är ett finländskt företag som grundades för närmare 150 år sedan. Finlands ursprungligen största tryckeri har utvecklats till en nordisk aktör med fokus på förpackningsmaterial. Idag fokuserar Tilgmann Koncern i första hand på tillverkning av förpackningsmaterial inom livsmedelsindustrin i Norden.

 

TILGMANNS HISTORIA

 

Tilgmann grundades i Helsingfors redan år 1869. Företagets föränderliga historia utgör en intressant överblick över tryckeriets utveckling.

 

MILJÖ

 
Hänsyn till miljön är en viktig del av Tilgmann-koncernens strategi och styr all vår verksamhet.