Kontakta oss
TILGMANN KONCERN

Verkställande Direktör, Magnus Höglund
magnus.hoglund@tilgmann.fi

 

Senior Advisor, Hannu Alalauri
hannu.alalauri@tilgmann.fi

 

Bulevardi 21
00180 Helsinki
info@tilgmann.fi
FO-2619765-7

Magnus Höglund

Magnus är Tilgmanns verkställande direktör och därmed ansvarig för företagets strategiska inriktning och operativa verksamhet.

Före Tilgmann verkade Magnus 20 år inom Bain & Company där han specialiserade sig inom förpackningsmaterial med inriktning på operativa och strategiska utmaningar. Han deltog i grundadet av Bains Helsingfors kontor år 2006 och jobbade före det 10 år på Bain kontoren i London, Los Angeles, Stockholm och Tokio.

Magnus har en MBA från INSEAD i Frankrike samt en magisters examen i finansiering och investering från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Hannu Alalauri

Hannu jobbar för tillfället som Senior Advisor hos Tilgmann.

Före Tilgmann var Hannu medlem av Stora Ensos koncernledningsgrupp. Över åren ansvarade Hannu för flera olika affärsenheter, bland annat Packaging Solutions, finpapper och tidskriftspapper. Under Hannus över 30-åriga karriär inom skogskemiska, pappers-, kartong- samt kartongförpackningsbranschen bodde han nästan 10 år utomlands samt innehade ett antal internationella förtroendeuppdrag inom Europeiska, Brasilianska och Kinesiska sam- och intresseföretag.

Hannu har en magisters examen i kemi samt en eMBA examen från Uleåborgs Universitet.