Kontakta oss
Tilgmann är en aktör med inriktning på förpackningsmaterial som för närvarande består av företag i Finland, Sverige och Estland.
TILGMANN KONCERN

Verkställande Direktör, Magnus Höglund
magnus.hoglund@tilgmann.fi

 

Vice President Business Development, Tuomas Marttila
+358 400 846 274

 

Senior Advisor, Hannu Alalauri
hannu.alalauri@tilgmann.fi

 

HUVUDKONTOR

Alexandersgatan 46 A
FI-00100 Helsinki, Finland
info@tilgmann.fi
+358 20 719 9540
FO-2619765-7

Magnus Höglund

Magnus är Tilgmanns verkställande direktör och därmed ansvarig för företagets strategiska inriktning och operativa verksamhet.

Före Tilgmann verkade Magnus 20 år inom Bain & Company där han specialiserade sig inom förpackningsmaterial med inriktning på operativa och strategiska utmaningar. Han deltog i grundadet av Bains Helsingfors kontor år 2006 och jobbade före det 10 år på Bain kontoren i London, Los Angeles, Stockholm och Tokio.

Magnus har en MBA från INSEAD i Frankrike samt en magisters examen i finansiering och investering från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Tuomas Marttila

Tuomas ansvarar för Tilgmanns affärsutvecklings- och förvärvsverksamhet. 

Före Tilgmann arbetade Tuomas 15 år med strategi-, förvärvs- och affärsutveckling inom flera olika branscher i Europa och Nord Amerika. Med förpackningsmaterial bekantade sig Tuomas under sin tid med Bain & Company där har arbetade som Manager och han har erfarenhet från livsmedelsindustrin från sin tid med Fazer tidigare i karriären.

Tuomas har en MBA examen från IMD i Lausanne och en magisters examen i ekonomi (från Aalto-universitetet i Helsingfors). 

Hannu Alalauri

Hannu jobbar för tillfället som Senior Advisor hos Tilgmann.

Före Tilgmann var Hannu medlem av Stora Ensos koncernledningsgrupp. Över åren ansvarade Hannu för flera olika affärsenheter, bland annat Packaging Solutions, finpapper och tidskriftspapper. Under Hannus över 30-åriga karriär inom skogskemiska, pappers-, kartong- samt kartongförpackningsbranschen bodde han nästan 10 år utomlands samt innehade ett antal internationella förtroendeuppdrag inom Europeiska, Brasilianska och Kinesiska sam- och intresseföretag.

Hannu har en magisters examen i kemi samt en eMBA examen från Uleåborgs Universitet.