TILGMANN Koncern
Koncernen

Tilgmann-koncernen är ett företag som specialiserat sig på förpackningsmaterial och har en lång historia som tillverkare av tryck- och förpackningsprodukter.

Förpackningsmaterial fick en stark ställning i Tilgmanns produktsortiment på 1950-talet och blev en viktig del av verksamheten. Lådor av kartong har haft en central roll sedan starten och fortsätter att vara av intresse för koncernen. Givetvis omfattade sortimentet även andra typer av förpackningar, som t.ex. flexibla plastförpackningar. Etiketter har enligt uppgift tillverkats i koncernen sedan slutet av 1800-talet.

 

Sedan Amos Andersons och Oskar Öflunds tid har koncernen tillämpat en decentraliserad produktionsmodell med flera olika produktionsanläggningar. Detta har gjort det möjligt att upprätthålla en nära kontakt med lokala kunder och tillmötesgå deras specifika behov. Nätverket har vid behov aktivt expanderats och vid behov reducerats genom att dra nytta av företagsrekonstruktioner och för att effektivt kunna svara på förändrade krav från affärsmiljön och de möjligheter den erbjuder.

Tilgmanns kundorienterade strategi säkerställer att koncernens olika delar förblir konkurrenskraftiga på lång sikt. Idag har miljöhänsyn blivit en av koncernens viktigaste principer.