MILJÖ
MILJÖN ÄR EN VIKTIG DEL AV STRATEGIN

 

Hänsyn till miljön är en viktig del av Tilgmann-koncernens strategi och styr all vår verksamhet. Vi förutsätter att vår verksamhet använder råvaror som är hållbara och har minsta möjliga miljöpåverkan, att verksamheten är CO2-neutral och att vi arbetar inom 3R-referensramen för hållbar utveckling.

 

HÅLLBARA OCH MILJÖVÄNLIGA RÅVAROR

Hållbara och miljövänliga råvaror är ett relativt nytt fenomen för branschen. Särskilt tryckfärger har traditionellt sett varit miljömässigt skadliga. Tilgmann använder de modernaste tryckfärgerna, som har både miljö- och livsmedelsklassificering. Miljöpåverkan från tryckfärger är numera en bråkdel jämfört med tidigare. I och med detta är det säkert att arbeta med exempelvis tryckfärger dagligen.

GHG-STANDARDEN

Tilgmann-koncernen beräknar sitt koldioxidavtryck enligt rapporteringsstandarden Greenhouse Gas Protocol (GHG). GHG är en global standard för att beräkna koldioxidavtrycket. För redovisning och rapportering av koldioxid används Scope-klassificeringen. Våra koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet har minskat med mer än 80 % under de senaste 3 åren. Efter att ha kompenserat resten kan vi stolt säga att vi är en av de första koldioxidneutrala aktörerna inom förpackningssektorn i Finland.

3R-REFERENSRAMEN

Vi använder referensramen 3R (Recycle – Replace – Reduce) för att hjälpa oss att kartlägga hur vi kan främja hållbarhet, inte bara i vår egen verksamhet, utan även i våra kunders och leverantörers verksamhet. Att utvidga tillämpningen av referensramen till externa aktörer är progressivt och återspeglar Tilgmann-koncernens beslutsamma och långsiktiga arbete i miljöfrågor.