VISION
Tilgmann

 

 

Syftet med verksamheten är att långsiktigt och målmedvetet utveckla de  individuella bolagen inom gruppen för att skapa de mest konkurrenskraftiga enheterna inom respektive verksamhetsområde.

 

 

 

 

Kunden och förmågan att på bästa möjliga sätt verka gentemot alla kunder är centralt i Tilgmanns verksamhetsfilosofi. Samordningsfördelar mellan de olika enheterna i gruppen realiseras genom sammarbete inom områden där fördelar kan uppnås.

Tilgmann ser fortsatt betydande utvecklings möjligheter inom branchen och är öppen för diskussioner med ägare och aktörer i branschen.